Associacions

REGISTRA'T!

El registre d'associacions de la UB està pensat per aquelles associacions formades per estudiants de la UB, que poden incloure també estudiants d'altres universitats. Cal que us hi registreu per fer ús dels serveis de l'Hotel d'Associacions. Per fer-ho:

  1. Descarregueu-vos i ompliu aquesta fixa
  2. Adjunteu la documentació que s'hi demana i dur-la al Vicerectorat d'estudiants:
  • Certificat de l'acord pres per la Junta Directiva per registrar-se
  • Còpia compulsada dels Estatuts
  • Còpia Compulsada de l'Acta Fundacional
  • Membres dels òrgans de govern de l'associació: nom, cognoms, DNI, adreça i telèfon
  • Documents que acrediditn que la meitat de membres de l'associació són membres de la UB
  • I un d'aquests tres: Còpis compulsada del registre a la Generalitat de Catalunya o informe favorable de la Junta de la Facultat, del Deganat o el Consell de l'Alumnat

IMPORTANT: Per registrar-se a la UB no cal haver-ho fet a la Generalitat, però si voleu demanar subvencions sí, ja que necesitareu un NIF. Aquí trobareu un manual que explica com fer-ho.

SUBVENCIONS


L'actual règim de subvencions contempla dos tipus diferents d'ajudes: "Subvencions per a activitats d'estudiants" i "Subvencions per a projectes de participació estudiantil".

Per sol·licitar les subvencions s'han de presentar els següents formularis al Vicerectorat d'Estudiants i Política Lingüística, abans de la data publicada:

ASSOCIACIONS

A continuació trobaràs un llistat d'associacions amb pàgines web. Si vols saber més sobre les associacions que no disposen de pagina web posa't en contacte amb nosaltres.

Amb portal Web:

AEGEE - Associació de Biotecnòlegs de Catalunya - AEP - AJEC - Arreplegats de Zona Universitaria - Bones Arts - Estudiants en Acció - Estudiants Pel Canvi - FNEC - IAESTE - SEPC - Sindicat d'Estudiants - Skamot Verd - MANIA, Revista filosòfica - Associació Universitària de Cultura Occitana - Tuna de Empresarials de la Universitat de Barcelona - Associació Cultural Sans Soleil II - AGON. Grupo de Estudios Filosóficos - Moviment de Universitaris i Estudiants Cristians - Grups Bíblics Universitaris  - Associació Universitària Sin Vergüenza - Associació de Joves Traders Catalans

Amb blogs:

Tassel·la, Cultura Medieval - Universigats - Comitia Rei Novae - Associació d'Estudiants d'Odontologia de Catalunya - Associació de Biotecnòlegs de Catalunya