Millorem

Procés de millora

  1. Es posarà a disposició dels usuaris una bústia de suggeriment, agraïments i queixes, per fer els comentaris adients.
  2. Rebuda, lectura i seguiment dels missatges rebuts al correu electrònic, les bústies dels webs i el blocveu.
  3. També es podran emplenar qüestionaris i enquestes de satisfacció fets en línea i publicats a les nostres pàgines.

Tenint en compte la valoració de les dades obtingudes es podrà posar en marxa un procés de millora, augmentant l’eficàcia i l’eficiència del nostre servei.

Pots trobar més informació aquí:

hotel@ub.edu
vr-eipl@ub.edu

hotel.alumnatub.cat
ub.edu/consellalumnat/
blocveu.wordpress.com

Tel. 934 03 9975
Tel. 934 02 9008