Vosaltres

Compromisos dels usuaris

  1. Conèixer i complir la normativa per tal de respectar els drets del tots els usuaris.
  2. Mantenir una actitud correcta i cívica i evitar qualsevol activitat que pertorbi l’activitat dels becaris així com l’exercici dels drets dels altres usuaris.
  3. No discriminar a cap associació que s’ajusti a la llei.
  4. Ser respectuós amb els integrants de l’Hotel d’Associacions.
  5. Identificar-vos com a usuaris sempre que s’ho sol·liciti.
  6. Responsabilitzar-vos dels efectes personals.
  7. No abusar dels serveis que dóna l’Hotel d’Associacions
  8. Fer un ús adequat dels equipaments, instal·lacions i espais, respectat les funcions per les quals han estar previstos.
  9. Utilitzar amb cura els recursos, que són de tots.