Preguntes clau

Com

Les peticions les poden fer persones físiques i jurídiques, mai no es poden fer peticions des de l’anonimat.

On

Pots fer arribar les teves peticions a través de la bústia específica que té el teu centre a la plana web.

Qui em respon què?

Àmbit acadèmic/docent

Àmbit econòmic/administratiu

Àmbit de serveis del campus

Deganat/Direcció del centre

Serveis centrals de la universitat

Administració de campus

Consell d’Estudis/Comissió de coordinació de màsters/Comissió de coordinació de programes de doctorat

Administració de centre

Biblioteca

Direccions de departaments

Secretaria d’Estudiants i Docència

 
 

Oficina d’Afers Generals

 
 

Oficina de Recerca