Què passa amb la meva queixa?

Cada curs acadèmic es fa una avaluació dels protocols seguits i s’elaboren propostes per millorar-los. En aquest sentit, les teves peticions són una eina útil per millorar el funcionament del centre.

Cada any es redacta un informe que recopila valoracions de les actuacions i instal·lacions del centre fetes a partir de les nostres peticions. Aquest informe s’aprova per Junta del centre i després es publica a la pàgina web perquè tots el puguem consultar.

Quin recorregut segueix la meva petició?

La secretaria del centre s’encarrega de registrar la teva petició i assumeix la responsabilitat d’assignar-la a la unitat corresponent.

La secretaria del centre també es compromet a informar-te de les actuacions que ha realitzat.

Si la secretaria del centre et demana algun tipus d’aclariment, tens deu dies hàbils per respondre-li abans que la petició es doni per desestimada.

En un període d’entre deu i vint dies hàbils has de rebre resposta a la teva petició i serà la secretaria del centre l’encarregada d’informar-te. En cas que no hagin pogut resoldre la teva petició també és la secretaria del centre l’encarregada d’informar-te.