Representants

Els estudiants poden estar representants a tres òrgans diferents:

  • Consell d'Estudis, un per cada ensenyament
  • Junta de Facultat o Escola, dinou en total
  • Claustre Universitari, és el màxim òrgan de representació de la comunitat universitària.

Els estudiants membres del Claustre Universitari conformen el Consell de l'Alumnat. Aquest òrgan, format actualment per 87 estudiants, té les següents funcions:

  • Assessorar sobre els drets i les llibertats del conjunt de l’alumnat a la Universitat. A més d’elaborar i elevar propostes sobre qüestions relatives als drets i deures de l’alumnat ja establerts en l’Estatut de la Universitat de Barcelona
  • Elaborar els projectes de Reglament d’eleccions de l’alumnat.
  • Proposar la convocatòria de referèndums de l’alumnat que tinguin com a àmbit tota la Universitat, d’acord amb el Reglament d’eleccions a òrgans col·legiats i referèndums de l’alumnat de la Universitat de Barcelona.

 Les actes de les darreres reunions de la Comissió Permanent les pots trobar aquí.

MÉS INFORMACIÓ

Si ets representant d'estudiants et pot interessar el recull de Reglaments que hem fet o el Projecte Involucra't, de suport i formació dels representants